Honung

Svenskhonung ligusticadrottning bidrottning bidrottningar

Honung

Vi driver en liten biodling i Gränna nära sjöarna Vättern, Bunn och Ören. Vår plan är att utöka antalet samhällen successivt. Bisorten vi arbetar med heter ligustica och härstammar från Italien. Vi föder upp egna drottningar för att få bättre kontroll på våra bisamhällen, detta ger oss produktiva drottningar med bra egenskaper med en god skörd av honung som resultat.

Sorthonung

Vi slungar vår honung flera gånger under säsongen och därför kan vi erbjuda honung som har olika smak, färg och konsistens beroende på vilka växter honungsbina har hämtat nektar ifrån.

honung sorthonung svenskhonung

Genom vårt arbete vill vi bidra till lokal pollinering och samtidigt producera och utan mellanhänder förse vår byggd med högkvalitativ och närproducerad honung. Eftersom honung är en naturlig produkt, varierar sorterna i smak och konsistens beroende på år och plats.

Våra principer

Skonsam mot bin

Vi betraktar varje bi som en individ. Därför arbetar vi alltid försiktigt med bisamhällena för att inte skada våra bin. Vi behandlar våra bin mot Varroa-kvalster, men bara med naturliga och bi-vänliga medel!

Noggrant val av plats

Våra bikupor är fördelade på olika platser runt sjöarna Bunn och Ören. När vi väljer platserna ser vi till att bin har gott om pollen och nektar över hela hela säsongen

Varsam bearbetning av honung

Rulla till toppen