Djur

Djuren

Djuren är en självklar del av gården. Får och höns betar samtidigt på betesmarkerna, detta bidrar till en hög biologisk mångfald. På så sätt omvandlar de gräs från vallarna till kött och gödsel. På detta sätt bidrar de även till gödslingen av vår grönsaksodlingen.

Våra höns

Hönorna är fantastiska foderomvandlare. Mycket av spillet från grönsaksodlingen ger vi till dem, och osålda grönsaker även blast och inte minst ogräs förvandlas på så sätt till ägg. Eftersom vi inte har egen spannmålsodling får vi köpa in en del av hönornas foder och självklart köper vi då ekologiskt.

Våra får

Rulla till toppen