ligustica bidrottning ligusticadrottning bisamhälle

Bisamhälle

Alla våra bigårdar testas för sporer av amerikansk yngelröta innan försäljning av drottningar eller bisamhälle. Detta är en mycket säkrare metod för att säkerställa att de är smittfria än visuell besiktning som är det vanligast förekommande.

Paketbin

Paketbin är en konstsvärm av cirka 1,5-2 kg bin som sitter i en plastlåda tillsammans med en ligusticadrottning. Paketbin är ett smidig sätt att skaffa bin eftersom den passar alla ramformat när man får bina utan ramar.

Paketbin har många fördelar:
– Du får bin i stort sett fria från kvalster
– Vaxburna sjukdomar följer inte med och bisamhället kan etablera sig på nytt vax.
– Kan transporteras närsomhelst på dagen

paketbin paketbin ligustica

Avläggare

En avläggare är ett bisamhälle med årets ligusticadrottning som har bildats under sommaren. Varje avläggare kommer med tre-fyra LN ramar yngel samt foder- och pollenramar. Den ger ingen skörd innevarande år men bistyrkan är tillräcklig för att det skall bli ett starkt och invintringsdugligt samhälle.

Du tar med bikupan till oss när du hämtar avläggarna så lyfter vi över ramarna med bina till din bikupa 

Övervintrade samhälle

Bisamhälle har bildats året innan under sommaren och höst med en ligusticadrottning och sitter på LN ramar. Övervintrade samhälle är färdigutvecklad och stark inför biosäsongen och är redo att producera honung samma säsong som man köper samhället. Bisamhället levereras på ramarna de suttit på under vintern.

bisamhälle ligustica

Write the page title

Lorem ipsum dolor sit amet, commodo erat adipiscing elit. Sed do eiusmod ut tempor incididunt ut labore et dolore. Integer enim risus suscipit eu iaculis sed, ullamcorper at metus.